Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chào mừng quý thầy cô, quý phụ huynh, các em học sinh...

     Năm học 2014-2015, được sự chỉ đạo của BGH nhà trường, ban CNTT kiện toàn và tiếp tục đi vào hoạt động thường xuyên. Với mục tiêu trọng tâm của năm là củng cố, khai thác và vận hành hệ thống website, thư viện học liệu điện tử nhằm tạo điều kiện để các thầy cô giáo trao đổi kinh nghiệm, nguồn thông tin tham khảo bổ ích cho các em học sinh, Ban Quản trị, Ban biên tập web rất cám ơn sự chia sẻ của quý thầy cô giáo và các em học sinh.

     Mọi thắc mắc về việc đăng tin, bài trên website trang tin, quý thầy cô vui lòng liên hệ thầy giáo Đỗ Văn Kiện 0974015895.

     Thắc mắc về việc đăng bài viết, đề thi, bài giảng lên thư viện violet, quý thầy cô liên hệ cô Trương Thị lê Na 01649786828.

    Thắc mác trong quá trình nhập điểm, xem điểm, quý thầy cô vui lòng liên hệ thầy Lê Minh Hiếu 0915003286. Email: minhhieuqt@gmail.com.

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG LỚP 12 (TỪ 1994-2005)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đăng Phụng (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:13' 28-09-2016
Dung lượng: 126.0 KB
Số lượt tải: 412
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ LUYỆN TẬP THAM KHẢO
CHUYÊN ĐỀ : DI TRUYỀN BIẾN DỊ CẤP PHÂN TỬ
1: Phân tích thành phần hóa học của một axit nuclêic cho thấy tỉ lệ các loại nuclêôtit như sau: A = 20%; G = 35%; T = 20%. Axit nuclêic này là
A. ADN có cấu trúc mạch đơn. B. ARN có cấu trúc mạch đơn.
C. ADN có cấu trúc mạch kép. D. ARN có cấu trúc mạch kép.
2: Một gen có 900 cặp nuclêôtit và có tỉ lệ các loại nuclêôtit bằng nhau. Số liên kết hiđrô của gen là
A. 2250. B. 1798. C. 1125. D. 3060.
3:Gen D có 3600 liên kết hiđrô và số nuclêôtit loại ađênin (A) chiếm 30% tổng số nuclêôtit của gen.Gen D bị đột biến mất một cặp A-T thành alen d. Một tế bào có cặp gen Dd nguyên phân một lần, số nuclêôtit mỗi loại mà môi trường nội bào cung cấp cho cặp gen này nhân đôi là:
A. A = T = 1799; G = X = 1200. B. A = T = 1800; G = X = 1200.
C. A = T = 899; G = X = 600. D. A = T = 1199; G = X = 1800.
4: Một phân tử ADN đang trong quá trình nhân đôi, nếu có một phân tử acridin chèn vào mạch khuôn thì sẽ phát sinh đột biến dạng
A. thay thế cặp G-X bằng cặp A-T. B. thay thế cặp A-T bằng cặp G-X.
C. thêm một cặp nuclêôtit. D. mất một cặp nuclêôtit.
5: Một mạch của phân tử ADN xoắn kép có tỉ lệ ( A+G)/(T+X) = 0,2 thì tỉ lệ đó trên mạch bổ sung là:
A. 0,2 B. 2,5 C. 5,0 D. 1,0.
7: Một phân tử ARN gồm 2 loại ribonucleotit A và U thì số loại bộ ba mã sao trên mARN có thể là:
A. 8 B. 6 C. 4 D.2
9.Một gen bị đột biến làm phân tử prôtêin giảm 1 axit amin và các a xít amin còn lại không thay đổi so với prôtêin bình thường. Gen đã xảy ra đột biến.....
A. mất 3 cặp nuclêôtit ở trong gen. B. mất 3 cặp nuclêôtit trong một bộ ba.
C. mất 3 cặp nuclêôtit của ba bộ ba liên tiếp. D. mất 3 cặp nuclêôtit ở bộ ba kết thúc.
10.Một gen bị đột biến mất 3 cặp nuclêôtit. Số liên kết hyđrô sẽ thay đổi là:
A. Giảm 6 hoặc 9. B. Giảm 6 hoặc 9 hoặc 7. C. Tăng 6 hoặc 7 hoặc 8 hoặc 9 D. Giảm 6 hoặc 7 hoặc 8 hoặc 9
11.Một gen bị đột biến làm phân tử prôtêin giảm 1 axit amin và các a xít amin còn lại không thay đổi so với prôtêin bình
thường. Gen đã xảy ra đột biến.....
A. mất 3 cặp nuclêôtit ở trong gen. B. mất 3 cặp nuclêôtit trong một bộ ba.
C. mất 3 cặp nuclêôtit của ba bộ ba liên tiếp. D. mất 3 cặp nuclêôtit ở bộ ba kết thúc.
12.Một mạch gốc của gen có trình tự các nuclêôtit như sau : ....A T X X G T A A G G...Sau đột biến trình tự nuclêôtit mạch gốc là
....A T G X G T A A X G ... Đột biến trên thuộc dạng....
A. thay thế cặp nuclêôtit. B. thay thế cặp nuclêôtit cùng loại. C. thay thế cặp nuclêôtit khác loại. D. đảo vị trí cặp nuclêôtit.
13.Mạch gốc của gen bị đột biến mất một bộ ba ở khoảng giữa. Sau đột biến, chuỗi pôlypeptit được điều khiển tổng hợp so với gen bình thường sẽ:
A. Không thay đổi số lượng axit amin. B. Tăng 1 axit amin. C. Giảm 1 axit amin. D. Tăng 2 axit amin.
14. Sau đột biến, chiều dài số của gen không thay đổi nhưng số liên kết hydrô giảm 1 , đây có thể là dạng đột biến :
A. Thêm một cặp nuclêôtit.B. Mất một cặp nuclêôtit .C. Thay thế một cặp nuclêôtit . D. Đảo vị trí các cặp nuclêôtit .
15.Mạch gốc của gen bị đột biến mất một bộ ba ở khoảng giữa. Sau đột biến, chuỗi pôlypeptit được điều khiển tổng hợp so với gen bình thường sẽ:
A. Không thay đổi số lượng axit amin. B. Tăng 1 axit amin. C. Giảm 1 axit amin
 
Gửi ý kiến