Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chào mừng quý thầy cô, quý phụ huynh, các em học sinh...

     Năm học 2014-2015, được sự chỉ đạo của BGH nhà trường, ban CNTT kiện toàn và tiếp tục đi vào hoạt động thường xuyên. Với mục tiêu trọng tâm của năm là củng cố, khai thác và vận hành hệ thống website, thư viện học liệu điện tử nhằm tạo điều kiện để các thầy cô giáo trao đổi kinh nghiệm, nguồn thông tin tham khảo bổ ích cho các em học sinh, Ban Quản trị, Ban biên tập web rất cám ơn sự chia sẻ của quý thầy cô giáo và các em học sinh.

     Mọi thắc mắc về việc đăng tin, bài trên website trang tin, quý thầy cô vui lòng liên hệ thầy giáo Đỗ Văn Kiện 0974015895.

     Thắc mắc về việc đăng bài viết, đề thi, bài giảng lên thư viện violet, quý thầy cô liên hệ cô Trương Thị lê Na 01649786828.

    Thắc mác trong quá trình nhập điểm, xem điểm, quý thầy cô vui lòng liên hệ thầy Lê Minh Hiếu 0915003286. Email: minhhieuqt@gmail.com.

hoa hoc 11 : HƯỚNG DẪN ÔN TẬP CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LI

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Quang Thắng
Ngày gửi: 09h:42' 24-10-2017
Dung lượng: 158.0 KB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích: 0 người
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LI
A. CÁC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CẦN KIỂM TRA:
Học sinh phải nắm được các kiến thức và vận dụng để có được các kĩ năng cơ bản sau:
I. Kiến thức:
I.1. Khái niệm về sự điện li, chất điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu, cân bằng điện li.
I.2. Định nghĩa : axit, bazơ, hiđroxit lưỡng tính và muối theo thuyết A-rê-ni-ut.
I.3. Axit một nấc, axit nhiều nấc, muối trung hoà, muối axit.
I.4. Tích số ion của nước, ý nghĩa tích số ion của nước.
I.5. Khái niệm về pH, định nghĩa môi trường axit, môi trường trung tính và môi trường kiềm.
I.6. Chất chỉ thị axit - bazơ : quỳ tím, phenolphtalein và giấy chỉ thị vạn năng
I.7. Bản chất của phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa các ion.
I.8. Để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li phải có ít nhất một trong các điều kiện:
+ Tạo thành chất kết tủa.
+ Tạo thành chất điện li yếu.
+ Tạo thành chất khí.
II. Kỹ năng:
II.1. Phân biệt được chất điện li, chất không điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu.
II.2. Viết được phương trình điện li của chất điện li mạnh, chất điện li yếu.
II.3. Nhận biết được một chất cụ thể là axit, bazơ, muối, hiđroxit lưỡng tính, muối trung hoà, muối axit theo định nghĩa.
II.4. Viết được phương trình điện li của các axit, bazơ, muối, hiđroxit lưỡng tính cụ thể.
II.5. Tính nồng độ mol ion trong dung dịch chất điện li mạnh.
II.6. Tính pH của dung dịch axit mạnh, bazơ mạnh.
II.7. Xác định được môi trường của dung dịch bằng cách sử dụng giấy chỉ thị vạn năng, giấy quỳ tím hoặc dung dịch phenolphtalein.
II.8. Dự đoán kết quả phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.
II. 9. Viết được phương trình ion đầy đủ và rút gọn.
II.10. Tính khối lượng kết tủa hoặc thể tích khí sau phản ứng; tính % khối lượng các chất trong hỗn hợp; tính nồng độ mol ion thu được sau phản ứng

B. BÀI TẬP THAM KHẢO
I- BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Câu nào sau đây sai
A. pH = - lg[H+]. B. [H+] = 10a thì pH = a. C. pH + pOH = 14. D. [H+] . [OH-] = 10-14.
Câu 2: Phát biểu không đúng là?
A. Giá trị [H+] tăng thì độ axit tăng. B. Giá trị pH tăng thì độ axit tăng.
C. Dung dịch pH < 7: làm quỳ hoá đỏ. D. Dung dịch pH = 7: trung tính.
Câu 3: Cho các dd có cùng nồng độ mol: HNO3; CH3COOH; NH3; NaCl; NaOH. Dãy gồm các chất trên được sắp xếp theo thứ thự tăng dần độ pH là
A. HNO3; CH3COOH; NH3; NaCl; NaOH. B. HNO3, CH3COOH; NaCl; NH3; NaOH.
C. HNO3; NH3; CH3COOH; NaCl; NaOH. D. CH3COOH; HNO3; NaCl; NH3; NaOH.
Câu 4: Một dd có nồng độ H+ bằng 0,001M thì pH và [OH-] của dd này là
A. pH = 2; [OH-] =10-10 M. B. pH = 3; [OH-] =10-10 M. C. pH = 10-3; [OH-] =10-11 M. D. pH = 3; [OH-] =10-11 M.
Câu 5: Dẫn 4,48 lít khí HCl (đktc) vào 2 lít nước thu được 2 lit dd có pH là
A. 2. B. 1,5. C. 1. D. 3 .
Câu 6: Dung dịch NaOH 0,001M có pH là
A. 11. B. 12. C. 13. D. 14.
Câu 7: Cho 100 ml dd KOH 0,1 M vào 100 ml dd H2SO4 có pH=1 thì dung dịch sau phản ứng là
A. dư axit. B. trung tính. C. dư bazơ. D. không xác định được.
Câu 8: Hòa tan 3,36 lit khí HCl (đktc) vào nước thành dd Y
 
Gửi ý kiến