Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chào mừng quý thầy cô, quý phụ huynh, các em học sinh...

     Năm học 2014-2015, được sự chỉ đạo của BGH nhà trường, ban CNTT kiện toàn và tiếp tục đi vào hoạt động thường xuyên. Với mục tiêu trọng tâm của năm là củng cố, khai thác và vận hành hệ thống website, thư viện học liệu điện tử nhằm tạo điều kiện để các thầy cô giáo trao đổi kinh nghiệm, nguồn thông tin tham khảo bổ ích cho các em học sinh, Ban Quản trị, Ban biên tập web rất cám ơn sự chia sẻ của quý thầy cô giáo và các em học sinh.

     Mọi thắc mắc về việc đăng tin, bài trên website trang tin, quý thầy cô vui lòng liên hệ thầy giáo Đỗ Văn Kiện 0974015895.

     Thắc mắc về việc đăng bài viết, đề thi, bài giảng lên thư viện violet, quý thầy cô liên hệ cô Trương Thị lê Na 01649786828.

    Thắc mác trong quá trình nhập điểm, xem điểm, quý thầy cô vui lòng liên hệ thầy Lê Minh Hiếu 0915003286. Email: minhhieuqt@gmail.com.

Giáo án cả năm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Quang Thắng
Ngày gửi: 11h:55' 11-02-2020
Dung lượng: 198.0 KB
Số lượt tải: 97
Số lượt thích: 0 người

KIM LOẠI KIỀM – KIM LOẠI KIỀM THỔ
1.Kiến thức
( Vị trí, cấu hình electron lớp ngoài cùng .
( Tính chất hoá học của một số hợp chất .
( Khái niệm về nước cứng (tính cứng tạm thời, vĩnh cửu, toàn phần), Cách làm mềm nước cứng.
- Phương pháp điều chế.
2.Kĩ năng
-Bài toán tính theo phương trình, xác định kim loại kiềm, kiềm thổ và tính thành phần hỗn hợp.
- Tính chất hóa học của các hợp chất.
KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ
Câu 1: ở TTCB cấu hình e của nguyên tử Na là ( Z=11):
A. 1s22s22p63s1 B. 1s22s22p43s1 C. 1s22s22p53s1, D. 1s22s22p53s2
Câu 2. Những cấu hình e nào ứng với ion của kim loại kiềm
1. 1s22s22p1 2. 1s22s22p6 3. 1s22s22p4 4. 1s22s22p63s1 5. 1s22s22p63s23p6
A. 1 và 4 B. 1 và 2 C. 1 và 5 D. 2 và 5
Câu 3: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là
A. ns1 B. ns2 C. ns2np1 D. (n-1)dxnsy
Câu 4. Điện phân NaCl nóng chảy với điện cực trơ, ở catôt thu được
A. NaOH. B. Cl2. C. HCl. D. Na.
Câu 5: Natri, kali được sản xuất trong công nghiệp bằng phương pháp:
A. Nhiệt luyện. B. Điện phân nóng chảy. C. Điện phân dung dịch. D. Thuỷ luyện.
Câu 6. Để bảo quản các kim loại kiềm cần
A. Ngâm chúng vào nước B. Giữ chúng trong lọ có đậy nắp kín
C. Ngâm chúng trong rượu nguyên chất D. Ngâm chúng trong dầu hoả
Câu 7: . Cho sơ đồ phản ứng: NaHCO3 + X  Na2CO3 + H2O. X là hợp chất
A. NaOH B. K2CO3 C. KOH D. HCl
Câu 8 : Để điều chế kim loại Na người ta dùng phương pháp nào ?
Điện phân nóng chảy NaCl (2)Điện phân nóng chảy NaOH
(3) Điện ,phân dung dịch NaCl có màng ngăn (4)Khử Na2O bằng H2 ở nhiệt độ cao
A. (2),(3),(4) B.(1),(2),(4) C. (1),(3) D.(1),(2)
Câu 9:Ion K+ không bị khử trong quá trình nào sau đây?
(1)Điện phân nóng chảy KCl (2)Điện phân nóng chảy KOH
(3)Điện phân dung dịch KCl không có màng ngăn (4)Điện phân dung dịch KCl có màng ngăn
A.(1),(2),(4) B.(2),(4) C.(3),(4) D.(1),(2)
Câu 10: Nhận định nào dưới đây không đúng về kim loại kiềm.
A. Kim loại kiềm có tính khử mạnh. B. Để bảo quản kim loại kiềm, người ta thường ngâm nó trong dầu hỏa.
C. Kim loại kiềm dễ bị oxi hóa. D. Kim loại kiềm có tính khử giảm dần từ Li đến Cs.
Câu 11: Nhận xét nào dưới đây về muối NaHCO3 không đúng?
A. Muối NaHCO3 là muối axit. B. Muối NaHCO3 không bị phân hủy bởi nhiệt.
C. Dung dịch muối NaHCO3 có pH > 7. D. Ion HCO3- trong muối có tính chất lưỡng tính.
Câu 12: . Cho dãy các chất: FeCl2, CuSO4, BaCl2, KNO3, Al(OH)3, Ca(HCO3)2. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là: A. 4. B. 5. C. 3. D. 4.
Câu 13: . Thực hiện các thí nghiệm sau:
(I) Cho dung dịch NaCl vào dung dịch KOH. (II) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2
(III) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn.
(IV) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch NaNO3. (V) Sục khí NH3 vào dung dịch Na2CO3.
(VI) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2. Các thí nghiệm đều điều chế được NaOH là:
A. I, II và III B. II, V và VI C. II, III và VI D. I, IV và V
Câu 14: Cho sơ đồ . Biết Y là chất khí . X, Y có thể là :
1. NaOH, O2 2. NaCl, Cl2 3. NaNO3, O2
A. 1
 
Gửi ý kiến